Politika kvality


LOCKER spol. s r.o.

Vývoj a konštrukcia v strojárskej výrobe. Vykonávanie trieskového a elektrického erozívneho obrábania kovových a nekovových dielov.


Spoločnosť LOCKER spol. s.r.o. vykonáva trieskové obrábanie a elektrické erozívne obrábanie kovových i nekovových dielov na základe požiadaviek svojich zákazníkov.

Základným cieľom spoločnosti je spokojnosť zákazníkov a , splnenie ich požiadaviek a očakávaní. Plnenie tohoto cieľa je podmienkou na zaručenie dlhodobej prosperity a stabilnej pozície spoločnosti na trhu , čo je možné dosiahnúť , iba neustálym zlepšovaním všetkých procesov vykonávaných spoločnosťou.

Vedenie spoločnosti si je vedomé, že základné ciele je možné dosiahnuť len za predpokladu dosiahnutia vysokej úrovne kvality vo všetkých činnostiach. Pre tento účel sa zaväzuje:
• Zlepšovať pozíciu na trhu bezchybným a pohotovým plnením všetkých požiadaviek zákazníkov a sústredením pozornosti na prevenciu.
• Udržiavať a neustále zlepšovať efektívnosť systému manažérstva kvality na základe požiadaviek normy EN ISO 9001:2015.
• Kvalitu činností, procesov, výrobkov stanoviť ako prioritnú zásadu a povinnosť každého zamestnanca spoločnosti.
• Postupovať v súlade s príslušnou výkresovou dokumentáciou, technickými normami a technologickými zásadami.
• Neustále zvyšovať povedomie všetkých zamestnancov spoločnosti v oblasti zabezpečovania kvality, ich odborný rast a osobnú angažovanosť, čo je predpokladom splnenia stratégie spoločnosti zaradiť sa medzi úspešné firmy na Slovensku.
• Efektívne a sústavne spolupracovať s našimi dodávateľmi, čo je nedeliteľnou súčasťou nášho úsilia o zvýšenie kvality našich výrobkov a služieb.


Vypracoval: Dana Bieliková

Schválil: Ing. Peter LUGOŠ
Platnosť od: 01.11.2010