ISO 9001:2015

Systém riadenia kvality podľa normy EN ISO 9001:2015

30. januára 2023 sme znova úspešne predĺžili medzinárodne uznávaný certifikát EN ISO 9001:2015.

Prejsť auditom EN ISO 9001:2015., pre nás znamenalo prejsť procesom hodnotenia, ktorý zahŕňal: vývoj systému riadenia kvality, revíziu dokumentácie systému riadenia, predbežný audit, počiatočné posúdenie a zúčtovanie nezhôd, pričom všetky tieto činnosti slúžili na identifikáciu nápravných opatrení, aby sme vylúčili nesúlad so štandardom riadenia kvality.

Rozhodnutie stať sa ISO 9001: 2015 certifikovaným výrobcom je našim záväzným rozhodnutím poskytovať vysoko kvalitné produkty a služby všetkým súčasným aj budúcim zákazníkom.


Ďakujeme za Vašu dôveru v našu prácu!